REKONSTRUKCIJA I SANACIJA JAVNIH GARAŽA U NASELJU SARAJ POLJE

Status: 
Kandidovan
Podnositelj ji: 
KJKP Rad Sarajevo
Lokacija: 
Novi Grad - KSA-NG
Ukupna vrijednost: 
6187198
Tekuća godina: 
2023
Prilog: