Rekontrukcija i sanacija centralnog objekta JU zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo

Status: 
U implementaciji
Način finansiranja: 
Budžet
Podnositelj ji: 
Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo
Izvor finansiranja: 
Budžet kantona - javne investicije
Lokacija: 
Novo Sarajevo - KSA-NS
Ukupna vrijednost: 
6000000
Utrošeno u prethodnim godinama: 
45000
Tekuća godina: 
2023
Prilog: 
Vrsta finansiranja: 
Domaća sredstva
Tip projekta: 
Kapitalne
Vrsta projekta: 
Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)