REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH DVORANA KJP CENTRA SKENDERIJA D.O.O. SARAJEVO

Status: 
Kandidovan
Podnositelj ji: 
KJP Centar Skenderija
Lokacija: 
Centar Sarajevo - KSA-CS
Ukupna vrijednost: 
7000000
Plan za tri godine: 
7000000
Tekuća godina: 
2023
Prilog: 
Vrsta finansiranja: 
Domaća sredstva
Tip projekta: 
Kapitalne
Vrsta projekta: 
Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)