UNAPREĐENJE KAPACITETA VIDEO NADZORA I DRUGIH TEHNIČKIH SISTEMA UPRAVE POLICIJE MUP-A KS

Status: 
Kandidovan
Način finansiranja: 
Kredit
Podnositelj ji: 
Uprava policije MUP-a KS
Izvor finansiranja: 
Budžet kantona - javne investicije
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
8705643
Tekuća godina: 
2023
Prilog: 
Vrsta finansiranja: 
Domaća sredstva
Tip projekta: 
Kapitalne
Vrsta projekta: 
Investicije u izgradnju administrativno-tehničkih kapaciteta