UNAPREĐENJE KAPACITETA VIDEO NADZORA I DRUGIH TEHNIČKIH SISTEMA UPRAVE POLICIJE MUP-A KS

Status: 
Kandidovan
Podnositelj ji: 
Uprava policije MUP-a KS
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
8705643
Tekuća godina: 
2021
Prilog: