„Rekonstrukcija, investiciono održavanje i opremanje objekta Fakulteta zdravstvenih studija UNSA„

Status: 
U implementaciji
Način finansiranja: 
Kredit
Podnositelj ji: 
Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
Izvor finansiranja: 
Budžet kantona - javne investicije
Lokacija: 
Centar Sarajevo - KSA-CS
Ukupna vrijednost: 
6089000
Utrošeno u prethodnim godinama: 
42703
Utrošeno u tekućoj godini: 
1422601
Plan za tekuću godinu: 
1557297
Plan za tri godine: 
4489000
Tekuća godina: 
2022
Prilog: 
Vrsta finansiranja: 
Domaća sredstva
Tip projekta: 
Kapitalne
Vrsta projekta: 
Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)