Sanacija piste za brzo klizanje na Zetri druga i treća faza

Status: 
U implementaciji
Način finansiranja: 
Grant
Podnositelj ji: 
KJP ZOI '84 Sarajevo
Izvor finansiranja: 
Budžet kantona - javne investicije
Lokacija: 
Centar Sarajevo - KSA-CS
Ukupna vrijednost: 
7500000
Utrošeno u prethodnim godinama: 
2497000
Plan za tri godine: 
5003000
Tekuća godina: 
2023
Prilog: 
Vrsta finansiranja: 
Domaća sredstva
Tip projekta: 
Kapitalne
Vrsta projekta: 
Investicije u izgradnju administrativno-tehničkih kapaciteta