Nabavka medicinske opreme za JU Opća bolnica "Prim.dr.Abdullah Nakaš" Sarajevo

Status: 
Kandidovan
Podnositelj ji: 
JU Opća bolnica "Prof. dr Abdulah Nakaš"
Lokacija: 
Centar Sarajevo - KSA-CS
Ukupna vrijednost: 
6000000
Tekuća godina: 
2023
Prilog: