Rekonstrukcija i modernizacija trolejbuskog depoa

Status: 
Kandidovan
Način finansiranja: 
Kredit
Podnositelj ji: 
KS Ministarstvo saobraćaja
Lokacija: 
Novi Grad - KSA-NG
Ukupna vrijednost: 
7000000
Plan za tri godine: 
7000000
Tekuća godina: 
2023
Prilog: 
Vrsta finansiranja: 
Ino sredstva
Tip projekta: 
Kapitalne
Vrsta projekta: 
Investicije u izgradnju administrativno-tehničkih kapaciteta