IT saobraćajnica na Šipu sa kompletnom infrastrukturom

Status: 
Kandidovan
Način finansiranja: 
Budžet
Podnositelj ji: 
Općina Centar Sarajevo
Izvor finansiranja: 
Budžet općine - sufinansiranje
Lokacija: 
Centar Sarajevo - KSA-CS
Ukupna vrijednost: 
7070000
Tekuća godina: 
2023
Prilog: 
Vrsta finansiranja: 
Domaća sredstva
Tip projekta: 
Kapitalne
Vrsta projekta: 
Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)