Nabavka medicinske opreme za potrebe Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

Status: 
U implementaciji
Način finansiranja: 
Budžet
Podnositelj ji: 
Klinički centar univerziteta u Sarajevu
Izvor finansiranja: 
Budžet kantona - javne investicije
Lokacija: 
Centar Sarajevo - KSA-CS
Ukupna vrijednost: 
7418129
Utrošeno u prethodnim godinama: 
2087686
Plan za tekuću godinu: 
5330443
Tekuća godina: 
2023
Prilog: 
Vrsta finansiranja: 
Domaća sredstva
Tip projekta: 
Kapitalne
Vrsta projekta: 
Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)