Projekat izgradnje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu

Status: 
U implementaciji
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
12164330
Utrošeno u prethodnim godinama: 
4611288
Utrošeno u tekućoj godini: 
142007
Plan za tekuću godinu: 
2503777
Tekuća godina: 
2020
Prilog: