Termički tretman mulja sa PPOV Butila u Kantonu Sarajevo

Status: 
Kandidovan
Podnositelj ji: 
KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
13500000
Tekuća godina: 
2021
Prilog: