Nastavak projekta rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obnove fasada u Gradu Sarajevu

Status: 
U implementaciji
Način finansiranja: 
Budžet
Podnositelj ji: 
Gradonačelnik Grada Sarajeva
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
3100486
Utrošeno u prethodnim godinama: 
260486
Utrošeno u tekućoj godini: 
176603
Plan za tekuću godinu: 
124000
Plan za tri godine: 
946000
Tekuća godina: 
2023
Prilog: 
Vrsta finansiranja: 
Domaća sredstva
Tip projekta: 
Kapitalne
Vrsta projekta: 
Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)