SANACIJA KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA

Status: 
Kandidovan
Podnositelj ji: 
KJP Centar Skenderija
Lokacija: 
Centar Sarajevo - KSA-CS
Ukupna vrijednost: 
3300000
Plan za tri godine: 
4500000
Tekuća godina: 
2023
Prilog: 
Vrsta finansiranja: 
Domaća sredstva
Tip projekta: 
Kapitalne
Vrsta projekta: 
Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)