SANACIJA KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA

Status: 
Kandidovan
Podnositelj ji: 
KJP Centar Skenderija
Lokacija: 
Centar Sarajevo - KSA-CS
Ukupna vrijednost: 
3000000
Tekuća godina: 
2021
Prilog: