KAPACITET OPREMLJENOSTI UPRAVE POLICIJE ZA SUZBIJANJE NEMIRA

Podnositelj ji: 
Uprava policije MUP-a KS
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
988650
Utrošeno u tekućoj godini: 
988650
Plan za tekuću godinu: 
988650
Tekuća godina: 
2023