NABAVKA LABORATORIJE ZA FORENZIČKU DNK ANALIZU

Status: 
Kandidovan
Podnositelj ji: 
Uprava policije MUP-a KS
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
1000000
Tekuća godina: 
2023
Prilog: