Povećanje kapaciteta za ukop/sahranu na groblju „Vlakovo“ – Proširenje parkinga

Status: 
U implementaciji
Podnositelj ji: 
KJKP Pokop Sarajevo
Lokacija: 
Ilidža - KSA-ILDŽ
Ukupna vrijednost: 
979557
Utrošeno u prethodnim godinama: 
529557
Plan za tri godine: 
450000
Tekuća godina: 
2023
Prilog: 
Vrsta finansiranja: 
Domaća sredstva
Tip projekta: 
Kapitalne
Vrsta projekta: 
Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)