Sanacija vodovodne mreže – lokalitet Koševo

Status: 
Kandidovan
Način finansiranja: 
Budžet
Podnositelj ji: 
Klinički centar univerziteta u Sarajevu
Izvor finansiranja: 
Budžet kantona - javne investicije
Lokacija: 
Centar Sarajevo - KSA-CS
Ukupna vrijednost: 
1000000
Plan za tri godine: 
1000000
Tekuća godina: 
2023
Prilog: 
Vrsta finansiranja: 
Domaća sredstva
Tip projekta: 
Kapitalne
Vrsta projekta: 
Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)