Program javnih investicija KS

Podnositelj Naslov Ukupna vrijednost Utrošeno u prethodnim godinama Utrošeno u tekućoj godini Plan za tekuću godinu
Gradonačelnik Grada Sarajeva Iluminacija objekata od kulturno historijskog značaja za Grad Sarajevo 440000 50000
Gradonačelnik Grada Sarajeva Izgradnja biciklističke infrastrukture na području Grada Sarajeva - dionica III-VI transverzala 424000 100000
Gradonačelnik Grada Sarajeva Ramića potok- Provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacijevljenog Ramića potoka od ulazne građevine do mjesta ulijevanja u Miljacku (u dužini cca 1,2km) i realizacija sanacij 411000 21000 50000
Općina Ilijaš Povećanja energetske efikasnosti Sportske dvorane u Ilijašu 368156
Gradonačelnik Grada Sarajeva Nastavak obnove objekta Olimpijskog muzeja u Sarajevu (Vila Mandić, Petrakijina uilica) 343000 145000
Gradonačelnik Grada Sarajeva Ramića potok- Provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacijevljenog Ramića potoka od ulazne građevine do mjesta ulijevanja u Miljacku (u dužini cca 1,2km) i realizacija sanacije (relizcaija dvije godine) 334500 50000
KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo Rekonstrukcija dijela kolektora Bjelašnica-Hadžići na potezu od Brezovače do Radava vode 300000
Gradonačelnik Grada Sarajeva Rekonstrukcija Spomen parka "Mirza Delibašić i Davorin Popović" - FIS 275000
Gradonačelnik Grada Sarajeva Pofalićki potok - Provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacijevljenog dijela potoka do mjesta ulijevanja u Miljacku (cca 1 km) i realizacija sanacije u trajanju od dvije godine. 275000
Općina Stari Grad Rekonstrukcija vodovodne mreže u dijelu ulice Veliki Alifakovac i ulicama Alifakovac, Maguda i Megara čikma 274950
Općina Ilijaš Povećanje energetske efikasnosti u objektu SŠC "Nedžad Ibrišimović" 250000
Općina Novo Sarajevo Izgradnja sportsko rekreativne zone Park šume Hum 250000 100000
Općina Hadžići Izgradnja fekalne kanalizacije UL. XII Hercegovačke brigade 198176
Općina Hadžići Izgradnja servisne saobraćajnice sa priključcima na magistralnu cestu M17, sa odvodnjom oborinskih voda, sve u naselju Tračin, Općina Hadžići 166266 166266
Općina Stari Grad Rekonstrukcija pješačke zone u ulici Jelića 153000
Gradonačelnik Grada Sarajeva Buća potok - Provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacijevljenog dijela potoka do mjesta ulijevanja u Miljacku (cca 1 km) i realizacija sanacije. 135000
Gradonačelnik Grada Sarajeva Inventarizacija ispusta voda sa saobraćajnica u vodotoke (za podučje Grada Sarajeva) 110000
Ukupno po stranici 4,708,048 21,000 0 661,266