Projekat obnove voznog parka tramvajskog saobraćaja

Status: 
U implementaciji
Način finansiranja: 
Kredit
Podnositelj ji: 
KS Ministarstvo saobraćaja
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
110000000
Utrošeno u tekućoj godini: 
19362717
Plan za tekuću godinu: 
19362717
Plan za tri godine: 
90637283
Tekuća godina: 
2023
Prilog: 
Vrsta finansiranja: 
Ino sredstva
Tip projekta: 
Kapitalne
Vrsta projekta: 
Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)