Projekat obnove voznog parka tramvajskog saobraćaja

Status: 
U implementaciji
Podnositelj ji: 
KS Ministarstvo saobraćaja
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
110000000
Utrošeno u tekućoj godini: 
19362717
Plan za tekuću godinu: 
19362717
Tekuća godina: 
2021
Prilog: