Izgradnja podzemnih garaža u Kantonu Sarajevo – Projekat 10 PLUS

Status: 
Kandidovan
Podnositelj ji: 
KS Ministarstvo saobraćaja
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
120528400
Plan za tri godine: 
120528400
Tekuća godina: 
2023
Prilog: 
Tip projekta: 
Kapitalne
Vrsta projekta: 
Investicije u izgradnju administrativno-tehničkih kapaciteta