Predinvestiranje u rješ. imov-pravnih odnosa i izgradnje primarne materijalne infr. za pokretanje kolektivne i individualne stambene izg. u skla. sa usvojenim pros.plan na području KS

Podnositelj ji: 
KS Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
26335758
Utrošeno u tekućoj godini: 
14681258
Plan za tekuću godinu: 
4154500
Tekuća godina: 
2021
Prilog: