Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo

Status: 
U implementaciji
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
24795719
Utrošeno u prethodnim godinama: 
48896
Tekuća godina: 
2020
Prilog: