Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u industrijsko-poslovnim zonama Kantona Sarajevo

Status: 
U implementaciji
Podnositelj ji: 
KS Ministarstvo privrede
Izvor finansiranja: 
Budžet kantona - javne investicije
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
22470770
Utrošeno u prethodnim godinama: 
5970770
Utrošeno u tekućoj godini: 
1072572
Plan za tekuću godinu: 
8000000
Plan za tri godine: 
15000000
Tekuća godina: 
2023
Prilog: 
Vrsta finansiranja: 
Domaća sredstva
Tip projekta: 
Kapitalne
Vrsta projekta: 
Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)