Izgradnja objekta JU OŠ "Pofalići" - Izrada investiciono tehničke dokumentacije za potrebe izgradnje OŠ Pofalići

Status: 
Odobren
Podnositelj ji: 
Općina Novo Sarajevo
Lokacija: 
Novo Sarajevo - KSA-NS
Ukupna vrijednost: 
96000
Tekuća godina: 
2023
Prilog: