Izvještaj o radu Zavoda za planiranje KS za period od 01.01. 2021. do 31.12.2021. godine.