Nabavka ljetnih guma za vozila Zavoda za planiranje razvoja KS

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
direktni sporazum
JRN/CPV: 
34351100 Gume za automobile
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
2100,00
Ugovor potpisan sa: 
TR "AS"
Datum potpisivanja ugovora: 
03.04.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
2100,00
Broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala JN: 

359-8-1-16/19

Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
2100,00
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):