NABAVKA MAŠINE ZA UREĐENJE SKI STAZA

Status: 
Kandidovan
Način finansiranja: 
Budžet
Podnositelj ji: 
KJP ZOI '84 Sarajevo
Izvor finansiranja: 
Budžet kantona - javne investicije
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
1170000
Plan za tekuću godinu: 
800000
Tekuća godina: 
2023
Prilog: 
Vrsta finansiranja: 
Domaća sredstva
Tip projekta: 
Kapitalne
Vrsta projekta: 
Investicije u izgradnju administrativno-tehničkih kapaciteta