Nacrt Programa javnih investicija Kantona Sarajevo 2022-2024

Na 28. sjednici Vlade Kantona Sarajevo, održane 17.06.2021. godine usvojen je Nacrt Programa javnih investicija Kantona Sarajevo 2022-2024. Nacrt PJI KS 2022-2024. godine sadrži podatke za ukupno 205 projekta, od kojih su 117 kandidovani projekti, a 88 su projekti u implementaciji. Ukupna vrijednost svih projekata je 1.364.258.112 KM. od čega je vrijednost kandidovanih projekata je 466.955.773 KM ili 44,3 %, a vrijednost projekata u implementaciji je 897.302.339 KM ili 65,7 %.