Obavještenje

U četvrtak, 20.10.2012. godine, u prostorijama Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, po šesti put je održan događaj „Dani otvorenih vrata“ Zavoda za planiranje na temu „Uticaji Prostornog plana Federacije BiH za period 2008-2028 godina na izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003-2023 godina„.