Obavještenje - Geodetsko i geološko snimanje terena

Na području Općine Novi Grad lokalitet Sokolje u toku je ažuriranje geodetskih podloga i geoloških istražnih radova za potrebe izrade Regulacionog plana "Sokolje".

Angažovane firme treba da izvrše geodetsko i geološko snimanje postojećeg stanja te Vas molimo da omogućite firmama da neometano mogu obaviti svoj dio zadatka.

Vjerujući u Vašu građansku dobronamjernost i spremnost na pomoć i suradnju, nadamo se da ćete nam izići u susret.