„Otpad u Francuskoj“.

Poštovane kolege,
 
Pozivamo vas da  u petak, 16.11.2012 godine u 10.00 sati, u velikoj Sali prisustvujete predavanju na temu „Otpad u Francuskoj“.
Predavač je gospodin Yves Faure, gradonačelnik grada ULLIS, Predsjednik SIOM-a (Unija otpada doline Chevreuse).
Predavanju će još prisustvovati Olivier Le Clech, Direktor SIOM-a i Daniel Lapersonne, dogradonačelnik depatrmana Palaiseau u pariškoj regiji, zaduženog za međunarodne odnose.