Strategija razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027 predviđa ulaganja preko dvije milijarde KM

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je danas Strategiju razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027, koja predviđa ulaganja preko dvije milijarde KM u strateške projekte i aktivnosti. Dokument je upućen na razmatranje Skupštini KS.

Ovo je strateški dokument koji usmjerava razvoj, utvrđuje prioritete u razvoju i predstavlja putokaz za sveukupan razvoj Kantona Sarajevo, uzimajući u obzir sve njegove dimenzije: ekonomsku,društvenu, okolišnu i prostornu. Izradio ga je Zavod za planiranje razvoja KS.

Definirani strateški ciljevi realizirat će se kroz 20 prioriteta i 67 mjera, odnosno kroz realizaciju 165 projekata koji mogu uključivati niz različitih aktivnosti.

Kako je navedeno, strateški ciljevi će unaprijediti konkurentnost privrede i povećati zaposlenost, stvoriti uslove za društveno-ekonoski rast i smanjenje siromaštva, unaprijediti dostupnost i pouzdanost zdravstva, obrazovanja, socijalne politike i svih ostalih javnih servisa, odgovorno upravljati okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima, te unaprijediti efikasnost i odgovornost javnog sektora.

„Ukupna planirana vrijednost razvoja kroz ovu strategiju je 2.031.781.102 KM. U skladu s procjenama, planirano je učešće sredstava budžeta KS u iznosu od 53,59 posto, sredstava EU i drugih međunarodnih donatora, te viših nivoa vlasti, kao i općina u procesntu od 41,49 posto, ali i kreditnih sredstva sa 4,92 posto“, precizirano je.

Zadužena su sva kantonalna ministarstva, organi uprave i druge kantonalne institucije da ovu strategiju koriste kao osnovni dokument za planiranje u narednom periodu, odnosno za izradu sektorskih strategija, akcionih planova, trogodišnjih i godišnjih planova rada, dokumenata okvirnog budžeta i programa javnih investicija.