Treća sjednica Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem KS

Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Kantonu Sarajevo održalo je danas treći radni sastanak na kojem je raspravljano o projektima koje Kanton Sarajevo realizuje u saradnji sa lokalnim zajednicama.

Sjednici su prisustvovali načelnici općina Stari grad, Novo Sarajevo, Hadžići, Vogošća, Ilijaš i Trnovo kao predstavnici sindikata i udruženja poslodavaca.

Na ovoj sjednici prednacrt Strategije razvoja KS 2021-2027. prezentirali su predstavnici Zavoda za planiranje razvoja KS.

Predsjednik vijeća premijer Edin Forto istakao je da imamo zakonski osnov za djelovanje kao i dogovore o projektima, što je i princip rada Vlade KS.

Ova Vlada ‘djeluje projektno’ i za kratki period rada, u komunikaciji sa načelnicima pojedinih općina, već je pokrenula važne projekte koje zajedno finansiramo. Neke smo zatekli i u fazi su realizacije. Ono što želim istaći je da će podršku Vlade dobiti projekti koji su spremni i oni će biti prioritet”, naveo je premijer Forto ovom prilikom.

Premijer Edin Forto predložio je formiranje tijela za zajedničko djelovanje u cilju efikasnijeg apliciranja i korištenja sredstava EU fondova.

Načelnici sarajevskih općina izrazili su zadovoljstvo ističući kako je veoma bitna koordinacija različitih nivoa vlasti u svrhu efikasnije realizacije razvojnih projekata uključujući i one koji prevazilaze interese lokalnih zajednica, a čija je svrha razvoj Kantona i Federacije.

“Razvojno vijeće je stalno tijelo i mora djelovati, bez obzira ko su načelnici a ko premijer, kako bi ovaj kanton imao razvojnu politiku i znao upravljati razvojem, odnosno kako bi smo svi zajedno usmjeravali sredstva tamo gdje je to najpotrebnije a to je razvoj”, naglasio je premijer Forto.

Najavio je i da će se naredna sjednica ovog Vijeća održati početkom septembra.