Prostorno - planska dokumentacija

91 - 120 od 448
Regulacioni plan
Naslov Prostorni obuhvat
Grahovište I Regulacioni plan Općina Vogošća
GRAS - Tramvajski depo-javna punioca Regulacioni plan Općina Novi Grad
GRAS-Tramvajski depo Regulacioni plan Općina Novi Grad
Groblje-Vlakovo Regulacioni plan Općina Ilidža
Hadžići Regulacioni plan Općina Hadžići
Halilovići I Regulacioni plan Općina Novi Grad
Hepok-Čengić Vila III Regulacioni plan Općina Novi Grad
Hotonj Regulacioni plan Općina Vogošća
Hotonj Regulacioni plan Općina Vogošća
Hotonj I Regulacioni plan Općina Vogošća
Hotonj-Poljine Regulacioni plan Općina Vogošća
Hrasnica Regulacioni plan Općina Ilidža
Hrasnica Regulacioni plan Općina Ilidža
Hrasno I Regulacioni plan Općina Novo Sarajevo
Hrasno I Regulacioni plan Općina Novo Sarajevo
Hrasno II Regulacioni plan Općina Novo Sarajevo, Općina Novi Grad
Hrid Regulacioni plan Općina Stari Grad
Hrid Regulacioni plan Općina Stari Grad
Individualno stanovanje Rajlovac Regulacioni plan Općina Novi Grad
Individualno stanovanje Rajlovac Regulacioni plan Općina Novi Grad
Industrijska zona Željezara u Ilijašu Regulacioni plan Općina Ilijaš
Industrijski kompleks Unis u Vogošći Regulacioni plan Općina Vogošća
Industrijski kompleks Unis u Vogošći Regulacioni plan Općina Vogošća
Jagomir I Regulacioni plan Općina Centar
Jagomir II Regulacioni plan Općina Centar
Jarčedoli Regulacioni plan Općina Stari Grad
Javorov do Regulacioni plan Općina Trnovo
Junakovac Regulacioni plan Općina Ilijaš
Kamenjače Regulacioni plan Općina Ilidža
Kamenjače-Bare Regulacioni plan Općina Ilidža