Prostorno - planska dokumentacija

151 - 180 od 448
Regulacioni plan
Naslov Prostorni obuhvat
Nedžarići I Regulacioni plan Općina Novi Grad
Nova Ilidža I Regulacioni plan Općina Ilidža
Nova Ilidža II Regulacioni plan Općina Ilidža
Nova Ilidža III Regulacioni plan Općina Ilidža
Osijek Regulacioni plan Općina Ilidža
Otes Regulacioni plan Općina Ilidža
Otoka-Meander Regulacioni plan Općina Novi Grad
Panjina kula-Hrastovi, lokalitet Breka Regulacioni plan Općina Centar
Park sportova Ilidza Regulacioni plan Općina Ilidža
Park šuma-Hum Regulacioni plan Grad Sarajevo, Općina Centar, Općina Novo Sarajevo, Općina Novi Grad, Općina Vogošća
Park šuma-Mojmilo Regulacioni plan Općina Novi Grad
Paromlinska Regulacioni plan Općina Novo Sarajevo
Pašino Brdo I Regulacioni plan Općina Stari Grad
PDI-Bosna Regulacioni plan Općina Ilijaš
Pejton Regulacioni plan Općina Ilidža
Podgaj-Tekija Regulacioni plan Općina Centar
Podgaj-Tekija Regulacioni plan Općina Centar
Podlugovi I Regulacioni plan Općina Ilijaš
Podlugovi II Regulacioni plan Općina Ilijaš
Pofalići Regulacioni plan Općina Novo Sarajevo
Pofalići-Ciglane Regulacioni plan Općina Novo Sarajevo
Pofalići-Ciglane Regulacioni plan Općina Novo Sarajevo
Pofalići-Velešići Regulacioni plan Općina Novo Sarajevo
Poslovna zona Šip Regulacioni plan Općina Centar, Općina Vogošća
Poslovna zona Šip Regulacioni plan Općina Centar
Poslovna zona Šip - IT Park Regulacioni plan Općina Centar, Općina Vogošća
Poslovna zona Šip-parcela K9 Regulacioni plan Općina Centar
Poslovna zona Stup Regulacioni plan Općina Ilidža
Privredna zona Donje Telalovo polje Regulacioni plan Općina Novi Grad
Privredna zona Hadžići Regulacioni plan Općina Hadžići