Predinvestiranje u poticajnu stanogradnju

Status: 
U implementaciji
Podnositelj ji: 
KS Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
25236344
Utrošeno u prethodnim godinama: 
18186344
Utrošeno u tekućoj godini: 
125000
Plan za tekuću godinu: 
6000000
Plan za tri godine: 
7500000
Tekuća godina: 
2023
Prilog: 
Vrsta finansiranja: 
Domaća sredstva
Tip projekta: 
Kapitalne
Vrsta projekta: 
Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)