Ramića potok- Provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacijevljenog Ramića potoka od ulazne građevine do mjesta ulijevanja u Miljacku (u dužini cca 1,2km) i realizacija sanacij

Status: 
U implementaciji
Podnositelj ji: 
Gradonačelnik Grada Sarajeva
Lokacija: 
Stari Grad Sarajevo - KSA-SG
Ukupna vrijednost: 
411000
Utrošeno u prethodnim godinama: 
21000
Plan za tekuću godinu: 
40000
Plan za tri godine: 
340000
Tekuća godina: 
2023
Prilog: 
Vrsta finansiranja: 
Domaća sredstva
Tip projekta: 
Kapitalne
Vrsta projekta: 
Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)