Rekonstrukcija dijela kolektora Bjelašnica-Hadžići na potezu od Brezovače do Radava vode

Status: 
Kandidovan
Način finansiranja: 
Budžet
Podnositelj ji: 
KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo
Izvor finansiranja: 
Budžet kantona - javne investicije
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
300000
Plan za tri godine: 
300000
Tekuća godina: 
2022
Prilog: 
Vrsta finansiranja: 
Domaća sredstva
Tip projekta: 
Kapitalne
Vrsta projekta: 
Investicije u socio-ekonomski razvoj (RIP)