REKONSTRUKCIJA DVORANE „MIRZA DELIBAŠIĆ“ KJP CENTRA SKENDERIJA D.O.O. SARAJEVO

Status: 
Kandidovan
Podnositelj ji: 
KJP Centar Skenderija
Lokacija: 
Centar Sarajevo - KSA-CS
Ukupna vrijednost: 
16000000
Plan za tekuću godinu: 
800000
Tekuća godina: 
2021
Prilog: