Subvencioniranje troškova rekonstrukcije unutrašnjih gasnih instalacija / izgradnje novih priključaka na distributivnu gasnu mrežu

Status: 
Završen
Podnositelj ji: 
KJKP Sarajevogas d.o.o.
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
1201000
Utrošeno u prethodnim godinama: 
782545
Utrošeno u tekućoj godini: 
417150
Plan za tekuću godinu: 
418455
Tekuća godina: 
2023
Prilog: