Sufinansiranje izgradnje osnovne škole na Šipu

Status: 
U implementaciji
Lokacija: 
Centar Sarajevo - KSA-CS
Ukupna vrijednost: 
11500000
Utrošeno u prethodnim godinama: 
5637393
Utrošeno u tekućoj godini: 
2710000
Plan za tekuću godinu: 
2720000
Tekuća godina: 
2020
Prilog: