Izgradnja i rekonstrukcija IX transverzale

Status: 
U implementaciji
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
15550266
Utrošeno u prethodnim godinama: 
7300101
Utrošeno u tekućoj godini: 
1958370
Plan za tekuću godinu: 
2000000
Tekuća godina: 
2020
Prilog: