Javni pozivi za prodaju stalnih sredstava

Predmet javnog poziva je prodaja putem javnog nadmetanja- licitacije službenog putničkog motornog vozila (PONIŠTEN)

Na osnovu Odluke o prodaji stalnog sredstva- motornog putničkog vozila br. 07-45-422/22 od 27.1.2022. godine, direktor Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo objavljuje

JAVNI POZIV
za prodaju stalnih sredstava

I PREDMET PRODAJE
Predmet javnog poziva je prodaja putem javnog nadmetanja- licitacije službenog putničkog motornog vozila sljedećih karakteristika: