Prostorno - planska dokumentacija

301 - 330 od 448
Urbanistički projekat
Naslov Prostorni obuhvat
Industrijska zona Zrak Urbanistički projekat Općina Novi Grad
Jezerine-Poljine Urbanistički projekat Općina Centar
Jugobanka Urbanistički projekat Općina Centar
Kemal-begova -Sutjeska Urbanistički projekat Općina Centar
Klinički centar Koševo Urbanistički projekat Općina Centar
Kobilja Glava - Centar Urbanistički projekat Općina Vogošća
Kolačuša Urbanistički projekat Općina Vogošća
Kolijevka Urbanistički projekat Općina Trnovo
Komunalno groblje Haluge - I faza Urbanistički projekat Općina Ilijaš
Kongresni centar Sarajevo Urbanistički projekat Općina Novi Grad
Kvadrant 12 Urbanistički projekat Općina Stari Grad
Kvadrant 8 centralnog gradskog područja Urbanistički projekat Općina Stari Grad
Kvadrant Sirano-Pozorište mladih Urbanistički projekat Općina Centar
Kvadrant Sirano-Pozorište mladih Urbanistički projekat Općina Centar
Lato-benzinska stanica Urbanistički projekat Općina Hadžići
Lora-Poljine Urbanistički projekat Općina Centar
Magribija Urbanistički projekat Općina Centar
Mala aleja-Ilidža Urbanistički projekat Općina Ilidža
Memorijalni centar Proskok Urbanistički projekat Općina Trnovo
Memorijalni muzej opsade Grada Sarajeva na lokalitetu Tunela D-B, Dobrinja-Butmir Urbanistički projekat Općina Novi Grad, Općina Ilidža
Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo Urbanistički projekat Općina Novo Sarajevo
Milkos Urbanistički projekat Općina Novo Sarajevo
Nadziđivanje, sanacija i interpolacija dijela naselja Koševsko Brdo-lokalitet Zuko Džumhur Urbanistički projekat Općina Centar
Narodno Pozorište Urbanistički projekat Općina Centar
Nevjestina mahala Urbanistički projekat Općina Stari Grad
Pasaž-Šenoina I faza Urbanistički projekat Općina Centar
Podgaj-Tekija Urbanistički projekat Općina Centar
Posebno područje Mojmilo Urbanistički projekat Općina Novi Grad
Posebno područje Mojmilo Urbanistički projekat Općina Novi Grad
Poslovna zona u naselju Dobrinja C-4-C-5 Urbanistički projekat Općina Novi Grad