Prostorno - planska dokumentacija

391 - 420 od 448
Plan parcelacije
Naslov Prostorni obuhvat
Plan parcelacije Nišići 2 Plan parcelacije Općina Ilijaš
Plan parcelacije Nišići 3 Plan parcelacije Općina Ilijaš
Plan parcelacije Pomeni-Delijaš Plan parcelacije Općina Trnovo
Plan parcelacije stambeno naselje "Bioča"- Tarčin Plan parcelacije Općina Hadžići
Plan parcelacije Stambeno naselje "Češće" Tarčin Plan parcelacije Općina Hadžići
Plan parcelacije stambeno naselje "Doljani"- Pazarić Plan parcelacije Općina Hadžići
Plan parcelacije stambeno naselje "Dragovići" Pazarić Plan parcelacije Općina Hadžići
Plan parcelacije Stambeno naselje "Drozgometva 1" Plan parcelacije Općina Hadžići
Plan parcelacije Stambeno naselje "Drozgometva 2" Plan parcelacije Općina Hadžići
Plan parcelacije stambeno naselje "Ferhatlije" - Pazarić Plan parcelacije Općina Hadžići
Plan parcelacije Stambeno naselje "Lokve I" Hadžići Plan parcelacije Općina Hadžići
Plan parcelacije stambeno naselje "Mokrine" Plan parcelacije Općina Hadžići
Plan parcelacije stambeno naselje "Osenik 1" Pazarić Plan parcelacije Općina Hadžići
Plan parcelacije Stambeno naselje "Pazarić 1" Pazarić Plan parcelacije Općina Hadžići
Plan parcelacije stambeno naselje "Pazarić 2" Pazarić Plan parcelacije Općina Hadžići
Plan parcelacije Stambeno naselje "Tarĉin 2 i 3" Tarĉin Plan parcelacije Općina Hadžići
Plan parcelacije Stambeno naselje "Tarĉin 5" Tarĉin Plan parcelacije Općina Hadžići
Plan parcelacije stambeno naselje "Vilovac I" Tarčin Plan parcelacije Općina Hadžići
Plan parcelacije stambeno naselje "Vilovac" Tarčin Plan parcelacije Općina Hadžići
Plan parcelacije Stambeno naselje Dragovići I Plan parcelacije Općina Hadžići
Plan parcelacije Stambeno naselje Lokve Plan parcelacije Općina Hadžići
Plan parcelacije Stambeno naselje Lokve II Pazarić Plan parcelacije Općina Hadžići
Plan parcelacije Stambeno naselje Resnik Plan parcelacije Općina Hadžići
Plan parcelacije Stambeno naselje Vilovac II Tarčin Plan parcelacije Općina Hadžići
Plan parcelacije Tušila Plan parcelacije Općina Trnovo
Plan parcelacije za apartmansko naselje Alyaseen-Dragoradi Plan parcelacije Općina Ilijaš
Plan parcelacije za izgradnju apartmanskog naselja ALMAHA COMPANY-Nišići Plan parcelacije Općina Ilijaš
Plan parcelacije za izgradnju apartmanskog naselja Bioča I Plan parcelacije Općina Ilijaš
Plan parcelacije za izgradnju apartmanskog naselja Bioča II Plan parcelacije Općina Ilijaš
Plan parcelacije za izgradnju apartmanskog naselja Donja Bioča - faza I Plan parcelacije Općina Ilijaš