Prostorno - planska dokumentacija

361 - 386 od 386
Plan parcelizacije
Naslov Prostorni obuhvat
Plan parcelacije za izgradnju apartmanskog naselja Ivančići Plan parcelizacije Općina Ilijaš
Plan parcelacije za izgradnju apartmanskog naselja Kamenica - Crna Rijeka Plan parcelizacije Općina Ilijaš
Plan parcelacije za izgradnju apartmanskog naselja Ljubnići Plan parcelizacije Općina Ilijaš
Plan parcelacije za izgradnju apartmanskog naselja Ljubnići Plan parcelizacije Općina Ilijaš
Plan parcelacije za izgradnju apartmanskog naselja Ljubnići I Plan parcelizacije Općina Ilijaš
Plan parcelacije za izgradnju apartmanskog naselja Ljubnići II Plan parcelizacije Općina Ilijaš
Plan parcelacije za izgradnju apartmanskog naselja MAKKA REAL ESTATE - Mrakovo Plan parcelizacije Općina Ilijaš
Plan parcelacije za izgradnju apartmanskog naselja Malešići Plan parcelizacije Općina Ilijaš
Plan parcelacije za izgradnju apartmanskog naselja Popovići Plan parcelizacije Općina Ilijaš
Plan parcelacije za izgradnju spomen obilježja šehidima u mjestu Dragoradi Plan parcelizacije Općina Ilijaš
Plan parcelacije za izgradnju spomen obilježja šehidima u mjestu Misoča Plan parcelizacije Općina Ilijaš
Plan parcelacije za izgradnju stambenih objekata na k.č.30 - Ljubnići Plan parcelizacije Općina Ilijaš
Plan parcelacije za izgradnju stambenog naselja "Drozgometva" Hadžići Plan parcelizacije Općina Hadžići
Plan parcelacije za izgradnju turističko rekreativnog kompleksa Pioneers system Plan parcelizacije Općina Ilijaš
Plan parcelacije za izgradnju turističko-rekreacionog kompleksa Pioneers System d.o.o - Ljubina Plan parcelizacije Općina Ilijaš
Prostorni plan kantona
Naslov Prostorni obuhvat
Prostorni Plan Kantona Sarajevo za period 2003-2023 Prostorni plan kantona Kanton