Rekonstrukcija i adaptacija poslovne zgrade SDK (kod "Vječne vatre)

Status: 
U implementaciji
Podnositelj ji: 
Gradonačelnik Grada Sarajeva
Lokacija: 
Više općina Kantona Sarajevo - KSA-VOPC
Ukupna vrijednost: 
14391160
Plan za tekuću godinu: 
500000
Plan za tri godine: 
11286160
Tekuća godina: 
2021
Prilog: