Propisi ZPR

Ukupno 61 - 90 od 334
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog Prilog
O D L U K U o poništenju Odluke o izboru („SOLARIS“ U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA LOT-3) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_ponistenju_0.pdf
R J E Š E N J E o imenovanju članova Komisije (SOLARIS) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje-_komisija_up_solaris.pdf
Rješenje o povećanju plate (Edin Trgo) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_1_3.pdf
Rješenje o povećanju plate (Amsal Sobo) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_1_2_0.pdf
O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluge provedbe i izrade Strategijske procjene uticaja na okoliš za Regulacioni plan „Apartmansko naselje Paljevo“ – Gornji Malešići 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_pruz_usluga.pdf
O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga „Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka“, „Izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ i „Revizi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka.pdf
Rješenje o povećanju plate (Adnan Šabeta) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_1_4.pdf
Rješenje o povećanju plate (Nermina Hodžić) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_1_1.pdf
Rješenje o davanju saglasnosti za plaćanje polaganja stručnog ispita iz oblasti građevinarstva (Nedim Đuzo) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje.pdf
Riješenje o isplati jednokratne novčane pomoći (Emina Kašmo) 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/19 PDF icon rjesenje_emina_kasmo002_redacted.pdf
O D L U K U o odobrenju nabavke usluge „VPN linka 25 Mbps za povezivanje učesnika u Programu javnih investicija Kantona Sarajevo u cilju povezivanja i realizovanja strateškog planiranja i budžetiranja PJI sa (PIMIS) – jedinstvenim informacionim 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka.pdf
O D L U K U o pristupanju provođenja postupka nabavke usluga za „Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka“, „Izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ i „Re 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon sken_-_odluka_za_td_up_solaris.pdf
O D L U K U o odabiru najpovoljnije ponude za nabavku usluge za „Reviziju Projektnog zadatka i Elaborata za Izvođenje istražnih radova o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ za potrebe izrade Urbanističkog projekta „VITKOVAC I“, po 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon binder1.pdf
O D L U K U o odobrenju nabavke „KOMPJUTERA i LAPTOPA“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_nabavku.pdf
O D L U K U o pristupanju provođenja postupka nabavke usluge za „Reviziju Projektnog zadatka i Elaborata za Izvođenje istražnih radova o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ (LOT -3) za potrebe izrade Urbanističkog projekta „VITKOV 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_nabavku_revizije_za_up_vitkovac_i.pdf
O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude za nabavku „KOMPJUTERA i LAPTOPA“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru.pdf
O D L U K U o odobrenju nabavke „KOMPJUTERA i LAPTOPA“ za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_nabavku_kompjutera_i_laptopa.pdf
O D L U K U o pristupanju provođenja postupka nabavke usluge za „Reviziju Projektnog zadatka i Elaborata za Izvođenje istražnih radova o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ (LOT -3) za potrebe izrade Urbanističkog projekta „VITKO 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon binder1.pdf
O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude za nabavke usluga „Ažuriranje geodetskih podloga sa vektorizacijom i izradom baze podataka“, „Izvođenje istražnih radova i izrada elaborata o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena“ i „Revizi 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon 1._odluka_o_izboru_lot-1i2_za_up_vitkovac_i.pdf
O D L U K U o izboru najpovoljnije ponude za nabavku „Rezervnih dijelova za kompjutersku opremu za 2021. – 2023. god.“ za potrebe Zavoda putem otvorenog postupka, provođenjem e-aukcije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_rezervni_dijelovi_komp.pdf
Rješenje za isplatu naknada - Tim monitoring 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_za_isplatu_naknada_-_tim_monitoring.pdf
Rješenje za isplatu naknada - Program javnih investicija 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_za_isplatu_naknada_-_program_javnih_investicija.pdf
O D L U K U o odobrenju nabavke „Godišnje pretplate na tehnologiju i tehničko održavanje sistema Gauss WebPresenter i Gauss Lupis“ po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_nabavku_gauss_licenci.pdf
ODRŽAVANJE SISTEMSKE MREŽE 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_odrzavanje_sistemske_mreze.pdf
O D L U K U o odobrenju nabavke radova „Ugradnja nove pumpe u kotlovnici u Zavodu u ul. Kaptol br. 16“, po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_pumpu_cg.pdf
R J E Š E N J E o imenovanju članova Komisije za javne nabavke 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon rjesenje_za_komisiju.pdf
O D L U K U o odabiru najpovoljnije ponude za nabavku usluge „Ažuriranje geodetske podloge sa vektorizacijom i izradom baze podataka“ za potrebe izrade Urbanističkog projekta „RADIĆEVA-PASAŽ“ po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_o_izboru_up_radiceva-pasaz.pdf
O D L U K U o odobrenju nabavke sluga za „POPRAVAK VOZILA ŠKODA“ u vlasništvu Zavoda, po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_popravku_skode.pdf
ODLUKA o nastavku postupka javne nabavke „Rezervnih dijelova za kompjutersku opremu za 2012. – 2023. god.“ za potrebe Zavoda putem otvorenog postupka, provođenjem e-aukcije 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_i_zakljucak_o_nastavku_postupka.pdf
O D L U K U o pristupanju provođenja postupka nabavke usluge za „Ažuriranje geodetske podloge sa vektorizacijom i izradom baze podataka“ za potrebe izrade Urbanističkog projekta „RADIĆEVA-PASAŽ“ po direktnom sporazumu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 PDF icon odluka_za_direktni_up_radiceva-pasaz.pdf