Izvještaj o realizaciji Plana nabavki za 2023. godinu